Al vóór zijn academietijd viel het René de Jong op dat een groot aantal in Dordrecht geboren en/of gevestigde kunstenaars hun beklag deden over de geringe waardering van officiële gemeentelijke kunstinstellingen voor hun werk. Dit speelde reeds bij de Dordtse impressionisten en blijkbaar is hier sprake van een zekere traditie.

Om deze te verwachten ongemakken te pareren heeft René de Jong altijd veel energie gestoken in het exposeren buíten Dordrecht, met name in Den Haag, Tunis en Parijs. Grote belangstelling kreeg hij van het Corps Diplomatique, dat regelmatig werken kocht en op zijn openingen aanwezig was.

Vanaf 1977 heeft René de Jong deelgenomen aan talloze tentoonstellingen in Parijs en is daarbij onderscheiden met 2 medailles en 2 lidmaatschappen.

René de Jong mag zich sinds 2008 Membre Associé noemen van de oudste Franse kunstenaarsvereniging, La Société des Artistes Français, die gevestigd is in het
Grand Palais van Parijs. Deze organiseert jaarlijks LE SALON.
Vanaf 2002 is hij ook Sociétaire du Salon d’Hiver.

Klik op ‘Volgende pagina’ boven of onder om meer te weten te komen over de waardering van zijn werk in Parijs.

Diverse openingen Le Salon 1

Diverse openingen Le Salon 2

Impressies van de openingen in het Grand Palais. Links boven: René de Jong met zijn dochter
Marasha-Fiona vlak voor de vernissage van Le Salon in 2007.

 

 

Parijs 23 november 2010

René de Jong in gezelschap van 2 diplomaten, met in het midden dhr. L. Belamine,
kunstverzamelaar in Parijs. Op de achtergrond één van zijn geëxposeerde
schilderijen – 23 november 2010

 

 

Grand Palais   eind   oktober 2005

Grand Palais en Pont Alexandre

 

 


Gezicht op de Seine vanaf de Pont des Arts