De kunstenaar is geboren in het historisch havengebied van Dordrecht en was van jongs af aan geboeid door de opgravingen die in zijn jeugdjaren plaats vonden aan de Tolbrugstraat o.l.v. archeoloog Herbert Sarfatij. In 1995 werd René de Jong lid van de AWN afdeling Lek & Merwestreek. Hij ontwierp de tentoonstellingen van opgravingen
die deze vereniging toen nog zelfstandig mocht uitvoeren.
Vanaf 1995 werden er in Dordrecht een aantal interessante opgravingen verricht onder leiding van stads-archeoloog Johan Hendriks. In opdracht van de dienst Archeologie en Monumentenzorg ontwierp en maakte de kunstenaar met deze eerste Dordtse stadsarcheoloog een aantal tentoonstellingen.
Centraal stond hierbij de herbeleving van het verleden:

 

Tentoonstelling in het Stadskantoor over de opgraving aan de kop van de Wijnstraat. Nagebouwde en door René de Jong beschilderde kademuren met steunberen, gecombineerd met vondsten in vitrines – 1996.
Getoond werd de ontwikkeling van de Oude Haven van Dordrecht, die in de loop der eeuwen versmald werd.
Deze presentatie was mede tot stand gekomen door de inzet van vrijwilligers van de AWN.

 

 

Vanaf 1997 vonden er opgravingen plaats aan het Statenplein. Tijdens dit onderzoek ontdekte het archeologisch team een Middeleeuws ambachtskwartier van leer-
bewerkers. Er werden in afvalputten enige duizenden stuks bewerkt leer gevonden.
Als half-fabricaat, maar ook als eindprodukt:

In opdracht van de stadsarcheoloog vervaardigde tekening van een gevonden Middeleeuws foedraal, prachtig gedecoreerd met dierfiguren en fabeldieren – 1997
René de Jong heeft 3 maanden aan deze opdracht gewerkt om alle details van dit foedraal zichtbaar te kunnen maken.

 

 

In het kader van de 25 – jarige stedenband tussen Dordrecht en Recklinghausen werd er in het Vestiches Museum van laatst genoemde stad een archeologie-tentoonstelling ingericht door stadsarcheoloog Johan Hendriks en René de Jong met als thema ‘Dordrecht, Middeleeuwse handelsstad’ – voorjaar 2000

 

Het meest bijzondere van deze tentoonstelling is een nagebouwd Middeleeuws vakwerk-huis, zoals dat gevonden is op het Statenplein in 1998. Het was het huis van een leerbewerker. Op de foto hierboven is te zien hoe René de Jong bezig is met het beschilderen van de demonteerbare contructie in zijn atelier – 1999

Het voltooide Middeleeuws vakwerkhuis van een leerbewerker, geplaatst in het Vestisches Museum in Recklinghausen. Aangevuld met vitrines met vondstmateriaal, bestaande uit prachtige lederen dolk- en zwaarscheden en het hierboven getoonde lederen foedraal – voorjaar 2000

Detailtekening van het lederen Middeleeuws foedraal

Vitrine met lederen halffabricaten en leerbewerkingsmateriaal

Vitrine met o.a. lederen dolk- en zwaardscheden

‘Schatkamer’, voorraadkelder en Middeleeuws huis

De ‘Schatkamer’ met bodemvondsten in vitrine: pelgrimsinsignes en een beker met afbeelding van het Lam Gods

Vestisches Museum in Recklinghausen met ingang en receptie – voorjaar 2000

Deze museale presentatie over Dordrecht’s Gouden Eeuw was/is jammergenoeg niet in Dordrecht zelf te zien.
Een museum, gewijd aan dit rijkste stuk Dordrechtse geschiedenis, is er nooit gekomen.
Geïnteresseerden zullen zich tevreden moeten stellen met een paar slecht verlichte vitrines, gevuld met wat Middeleeuwse vondsten zonder archeologische onderbouwing, in de kelder van museum ‘Het hof van Nederland’.

Tekeningen en aquarellen van archeologische opgravingen in o.a. Dordrecht zijn te vinden in de rubriek

ARCHEO-ART